KMS密钥(更新至windows Server 2019)

原创 淹不死的狗  2019-10-05 22:46:36  阅读 58 次 评论 0 条
摘要:

KMS密钥(更新至windows Server 2019)KMS密钥(更新至windows Server 2016 和 windows 10),以下key来源于微软官网:https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspxWindows Server 2016操作系统KMS激活序列号Windows Server 2016 DatacenterCB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDGWindows Server 201

KMS密钥(更新至windows Server 2019)

KMS密钥(更新至windows Server 2016 和 windows 10),

以下key来源于微软官网:https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx

Windows Server 2016

操作系统KMS激活序列号
Windows Server 2016 DatacenterCB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 StandardWC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 EssentialsJCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

 

windows Server 2019评估板转换为零售版

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C /AcceptEula

KMS服务器激活的使用方法:

slmgr.vbs /upk
slmgr  /ipk WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG (输入KMS)
slmgr  /skms kms.cangshui.net  (这里输入KMS服务器地址)
slmgr  /ato
slmgr /xpr

一、windows server 2019零售版永久激活码:

Windows Server 2019 Datacenter Retail:

[Key]:RC4VN-4GQBW-WYPTV-3BD66-FVXR6

Windows Server 2019 Standard Retail:

[Key]:N3P28-TW9C9-69PWP-YQVC3-YBKR4

Windows Server 2019 Essential Retail:

[Key]:NMB98-MKJBC-FTVQ9-J3XK6-QYKTQ

server2019永久密匙激活步骤:开始—设置—更新和安全—激活—更改产品密钥—输入密钥—激活。或者桌面上右键此电脑—属性—底部点击“更改产品密钥”—输入密钥—激活。

windows server 2019永久激活码|winserver2019激活密钥|server2019产品密钥

二、Windows Server 2019批量授权版KMS客户端安装密钥Volume:GVLK

Windows Server 2019 Datacenter

[Key]:WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

Windows Server 2019 Standard

[Key]:N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C

Windows Server 2019 Essential

[Key]:WVDHN-86M7X-466 P 6-VHXV7-YY726


Windows 10

操作系统KMS激活序列号
Windows 10 ProfessionalW269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional NMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 EnterpriseNPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise NDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 EducationNW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise 2015 LTSBWNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB               N2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSBDCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 企业版  2019 LTSCM7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D

Windows Server 2012 R2 和 Windows 8.1

操作系统KMS激活序列号
Windows 8.1 ProfessionalGCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional NHMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 EnterpriseMHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise NTT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows Server 2012 R2 Server Standard               D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 DatacenterW3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 EssentialsKNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012 和 Windows 8

操作系统KMS激活序列号
Windows 8 ProfessionalNG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Professional NXCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise NJMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows Server 2012BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server StandardXC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint StandardHM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint PremiumXNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows 7 and Windows Server 2008 R2

操作系统KMS激活序列号
Windows 7 ProfessionalFJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional NMRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional EW82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise NYDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise EC29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Server 2008 R2 Web6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC editionTT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 StandardYC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based SystemsGT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Vista and Windows Server 2008

操作系统KMS激活序列号
Windows Vista BusinessYFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business NHMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista EnterpriseVKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise NVTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Web Server 2008WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 StandardTM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-VW7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 EnterpriseYQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPCRCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

TODO:office

 

本文地址:https://www.tugouli.com/3524.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 淹不死的狗 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?